Business Made Intelligent

Phù hợp với ngành công nghiệp. Kiểm tra và chứng minh.[/et_pb_text][et_pb_image src="/wp-content/uploads/2017/10/Syntrinos-Product-Icons-Group.png" _builder_version="3.21.1" max_width="69%" max_width_last_edited="on|desktop" custom_margin="|||" animation_style="flip" z_index_tablet="500" /][et_pb_button button_url="http://www.syntrinos.com/vi/giai-phap" button_text="Giải pháp của chúng tôi" background_layout="dark" _builder_version="3.9" custom_button="on" button_text_size="17px" button_bg_color="#fc5e5e" box_shadow_style="preset2" button_text_size__hover_enabled="off" button_text_size__hover="null" button_one_text_size__hover_enabled="off" button_one_text_size__hover="null" button_two_text_size__hover_enabled="off" button_two_text_size__hover="null" button_text_color__hover_enabled="off" button_text_color__hover="null" button_one_text_color__hover_enabled="off" button_one_text_color__hover="null" button_two_text_color__hover_enabled="off" button_two_text_color__hover="null" button_border_width__hover_enabled="off" button_border_width__hover="null" button_one_border_width__hover_enabled="off" button_one_border_width__hover="null" button_two_border_width__hover_enabled="off" button_two_border_width__hover="null" button_border_color__hover_enabled="off" button_border_color__hover="null" button_one_border_color__hover_enabled="off" button_one_border_color__hover="null" button_two_border_color__hover_enabled="off" button_two_border_color__hover="null" button_border_radius__hover_enabled="off" button_border_radius__hover="null" button_one_border_radius__hover_enabled="off" button_one_border_radius__hover="null" button_two_border_radius__hover_enabled="off" button_two_border_radius__hover="null" button_letter_spacing__hover_enabled="off" button_letter_spacing__hover="null" button_one_letter_spacing__hover_enabled="off" button_one_letter_spacing__hover="null" button_two_letter_spacing__hover_enabled="off" button_two_letter_spacing__hover="null" button_bg_color__hover_enabled="off" button_bg_color__hover="null" button_one_bg_color__hover_enabled="off" button_one_bg_color__hover="null" button_two_bg_color__hover_enabled="off" button_two_bg_color__hover="null" /][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section bb_built="1" disabled_on="off|on|on" _builder_version="3.0.83" background_image="http://104.208.30.235/wp-content/uploads/2017/11/About-Syntrino-Mobile.jpg" prev_background_color="#ffffff" next_background_color="#ffffff"][et_pb_row custom_padding="97px|0px|90px|0px" _builder_version="3.0.83"][et_pb_column type="1_2"][/et_pb_column][et_pb_column type="1_2"][et_pb_text _builder_version="3.9" header_font="Lato|300|||||||" header_text_align="left" header_font_size="43px" header_text_color="#ffffff"]

Phù hợp với ngành công nghiệp. Kiểm tra và chứng minh.

[/et_pb_text][et_pb_image src="/wp-content/uploads/2017/10/Syntrinos-Product-Icons-Group.png" _builder_version="3.21.1" max_width="69%" max_width_phone="76%" max_width_last_edited="on|desktop" custom_margin="|||" animation_style="flip" z_index_tablet="500" /][et_pb_button button_url="http://www.syntrinos.com/vi/giai-phap" button_text="Giải pháp của chúng tôi" button_alignment="center" background_layout="dark" _builder_version="3.9" custom_button="on" button_text_size="17px" button_bg_color="#fc5e5e" box_shadow_style="preset2" button_text_size__hover_enabled="off" button_text_size__hover="null" button_one_text_size__hover_enabled="off" button_one_text_size__hover="null" button_two_text_size__hover_enabled="off" button_two_text_size__hover="null" button_text_color__hover_enabled="off" button_text_color__hover="null" button_one_text_color__hover_enabled="off" button_one_text_color__hover="null" button_two_text_color__hover_enabled="off" button_two_text_color__hover="null" button_border_width__hover_enabled="off" button_border_width__hover="null" button_one_border_width__hover_enabled="off" button_one_border_width__hover="null" button_two_border_width__hover_enabled="off" button_two_border_width__hover="null" button_border_color__hover_enabled="off" button_border_color__hover="null" button_one_border_color__hover_enabled="off" button_one_border_color__hover="null" button_two_border_color__hover_enabled="off" button_two_border_color__hover="null" button_border_radius__hover_enabled="off" button_border_radius__hover="null" button_one_border_radius__hover_enabled="off" button_one_border_radius__hover="null" button_two_border_radius__hover_enabled="off" button_two_border_radius__hover="null" button_letter_spacing__hover_enabled="off" button_letter_spacing__hover="null" button_one_letter_spacing__hover_enabled="off" button_one_letter_spacing__hover="null" button_two_letter_spacing__hover_enabled="off" button_two_letter_spacing__hover="null" button_bg_color__hover_enabled="off" button_bg_color__hover="null" button_one_bg_color__hover_enabled="off" button_one_bg_color__hover="null" button_two_bg_color__hover_enabled="off" button_two_bg_color__hover="null" /][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section bb_built="1" disabled_on="off|off|off" _builder_version="3.0.83" parallax="on" parallax_method="off" prev_background_color="#000000" next_background_color="#003e56"][et_pb_row _builder_version="3.0.83"][et_pb_column type="1_2"][et_pb_image src="/wp-content/uploads/2017/11/Syntrinos-Clients.png" _builder_version="3.21.1" z_index_tablet="500" /][/et_pb_column][et_pb_column type="1_2"][et_pb_text _builder_version="3.9" text_font_size="16px"]

Khi các kênh bán hàng ngày càng đa dạng hơn, các ứng dụng quản lý phân phối cần được phát triển để giải quyết nhiều thách thức khác nhau mà các ngành nghề khác nhau phải đối mặt.

Giài pháp Syntrino tùy chỉnh các giải pháp cụ thể của ngành sử dụng ADAMS dựa trên đám mây – nâng cao hệ thống quản lý phân phối và phân tích để tối ưu hóa công tác điều hành  và mang lại những hiểu biết sâu sắc mang tính chuyển đổi cho doanh nghiệp của bạn.

Trước khi  áp dụng các giải pháp cho bất kỳ doanh nghiệp nào, chúng tôi tiến hành việc kiểm tra trước hệ thống để chứng minh khả năng đầy đủ chức năng của giải pháp đó. Hãy yên tâm, bạn sẽ có được hệ thống điều hành phù hợp để giải quyết các nhu cầu kinh doanh theo mục tiêu của bạn.

[/et_pb_text][et_pb_button button_url="http://www.syntrinos.com/vi/lien-he" button_text="Liên Hệ Chùng Tôi Ngay Hôm Nay" background_layout="dark" _builder_version="3.9" custom_button="on" button_text_size="17px" button_bg_color="#fc5e5e" box_shadow_style="preset2" button_text_size__hover_enabled="off" button_text_size__hover="null" button_one_text_size__hover_enabled="off" button_one_text_size__hover="null" button_two_text_size__hover_enabled="off" button_two_text_size__hover="null" button_text_color__hover_enabled="off" button_text_color__hover="null" button_one_text_color__hover_enabled="off" button_one_text_color__hover="null" button_two_text_color__hover_enabled="off" button_two_text_color__hover="null" button_border_width__hover_enabled="off" button_border_width__hover="null" button_one_border_width__hover_enabled="off" button_one_border_width__hover="null" button_two_border_width__hover_enabled="off" button_two_border_width__hover="null" button_border_color__hover_enabled="off" button_border_color__hover="null" button_one_border_color__hover_enabled="off" button_one_border_color__hover="null" button_two_border_color__hover_enabled="off" button_two_border_color__hover="null" button_border_radius__hover_enabled="off" button_border_radius__hover="null" button_one_border_radius__hover_enabled="off" button_one_border_radius__hover="null" button_two_border_radius__hover_enabled="off" button_two_border_radius__hover="null" button_letter_spacing__hover_enabled="off" button_letter_spacing__hover="null" button_one_letter_spacing__hover_enabled="off" button_one_letter_spacing__hover="null" button_two_letter_spacing__hover_enabled="off" button_two_letter_spacing__hover="null" button_bg_color__hover_enabled="off" button_bg_color__hover="null" button_one_bg_color__hover_enabled="off" button_one_bg_color__hover="null" button_two_bg_color__hover_enabled="off" button_two_bg_color__hover="null" /][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section bb_built="1" background_color="#003e56" disabled_on="off|on|on" _builder_version="3.0.83" prev_background_color="#ffffff" next_background_color="#000000"][et_pb_row use_custom_width="on" custom_width_px="758px" use_custom_gutter="on" gutter_width="2" custom_padding="24.4062px|0px|0px|0px" _builder_version="3.0.83"][et_pb_column type="1_2"][et_pb_image src="/wp-content/uploads/2017/01/Manufacturing.jpg" _builder_version="3.21.1" z_index_tablet="500" /][/et_pb_column][et_pb_column type="1_2"][et_pb_text _builder_version="3.9" text_font_size="16px" text_font_size_last_edited="on|desktop" text_text_color="#ffffff" text_line_height="1.4em" header_text_color="#ffffff" background_color="rgba(255,255,255,0)" custom_padding="0px|0px|0px|0px"]

FMCG

Ngoài việc điều hành phân phối hàng ngày, doanh nghiệp cạnh tranh đối với sự trung thành của khách hàng khi đúng trước một biển trời quyền lựa chọn, đòi hỏi sự trình bày sản phẩm cùng với thông tin chi tiết quan trọng cho nhóm sản phẩm. Dữ liệu thời gian thực được chụp bằng phương pháp Syntrino Solutions tạo điều kiện cho một tầm nhìn thị trường rộng hơn và cho phép đưa ra quyết định nhanh hơn về việc tái định vị, làm mới hoặc tái phát minh một sản phẩm mục tiêu.

[/et_pb_text][et_pb_image src="/wp-content/uploads/2017/01/Telecommunication.jpg" _builder_version="3.21.1" z_index_tablet="500" /][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row use_custom_width="on" custom_width_px="758px" use_custom_gutter="on" gutter_width="2" custom_padding="0px|0px|0px|0px" _builder_version="3.0.83"][et_pb_column type="1_2"][et_pb_text _builder_version="3.9" text_font_size="16px" text_font_size_last_edited="on|desktop" text_text_color="#ffffff" text_line_height="1.4em" header_text_color="#ffffff" background_color="rgba(255,255,255,0)" custom_padding="0px|0px|0px|0px"]

TELCO

Những gì của hôm nay sẽ nhanh chóng lỗi thời vào ngày mai. Làm thế nào để bạn luôn đi trước cuộc chơi? Bạn lấy được khách hàng tiềm năng mới ở đâu? Chỉ cần một nhóm dữ liệu đầy đủ giúp bạn tăng tốc phân phối và định giá. Syntrino Solutions tùy biến các công cụ để thích ứng với mọi bối cảnh kinh doanh thay đổi, tạo ra một hệ thống ổn định và linh hoạt trên thị trường mục tiêu và trên thị trường đang hoạt động.

[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type="1_2"][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row use_custom_width="on" custom_width_px="758px" use_custom_gutter="on" gutter_width="2" custom_padding="24.4062px|0px|0px|0px" _builder_version="3.0.83"][et_pb_column type="1_2"][et_pb_image src="/wp-content/uploads/2017/11/Syntrinos-Retail-Support.jpg" _builder_version="3.21.1" z_index_tablet="500" /][/et_pb_column][et_pb_column type="1_2"][et_pb_text _builder_version="3.9" text_font_size="16px" text_font_size_last_edited="on|desktop" text_text_color="#ffffff" text_line_height="1.4em" header_text_color="#ffffff" background_color="rgba(255,255,255,0)" custom_padding="0px|0px|0px|0px"]

BÁN LẺ

Mở ra ý tưởng tiếp thị nhằm duy trì tính cạnh tranh cùng với các chương trình khuyến mãi, giá cả đặc biệt và ra mắt sản phẩm mới. Với Syntrino Solutions, mạng lưới kinh doanh của bạn từ khâu phân phối, kế toán đến bước giao tiếp trên thị trường mục tiêu được liền mạch và nhất quán. Một hệ thống hoàn chỉnh với các chức năng có thể mở rộng, nhóm tiếp thị của bạn có thể xử lý các dự án thuộc mọi quy mô dễ dàng.

[/et_pb_text][et_pb_image src="/wp-content/uploads/2017/11/Syntrinos-Travel-Support.jpg" _builder_version="3.21.1" max_width_last_edited="on|desktop" z_index_tablet="500" /][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row use_custom_width="on" custom_width_px="758px" use_custom_gutter="on" gutter_width="2" custom_padding="0px|0px|0px|0px" _builder_version="3.0.83"][et_pb_column type="1_2"][et_pb_text _builder_version="3.9" text_font_size="16px" text_font_size_last_edited="on|desktop" text_text_color="#ffffff" text_line_height="1.4em" header_text_color="#ffffff" background_color="rgba(255,255,255,0)" custom_padding="0px|0px|0px|0px"]

ĐI LẠI TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN PHỐI

Đơn giản là chìa khóa khi nói đến việc bán vé và theo dõi trực tuyến. Một quá trình phân phối đa mặt cần phải tránh sự cố trong giao tiếp và thời gian chết trong các hoạt động. Đối với các khu vực đô thị và vùng sâu vùng xa, Giải pháp Syntrino Solutions cung cấp một chuỗi hoạt động đáng chính xác và đồng bộ từ đầu đến cuối, đảm bảo mua hàng được an toàn, theo dõi thời gian thực và quy trình kết thúc liền mạch.

[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type="1_2"][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section bb_built="1" background_color="#003e56" disabled_on="on|off|off" _builder_version="3.0.83" prev_background_color="#000000"][et_pb_row use_custom_width="on" custom_width_px="758px" use_custom_gutter="on" gutter_width="2" custom_padding="24.4062px|0px|0px|0px" _builder_version="3.0.83"][et_pb_column type="1_2"][et_pb_image src="/wp-content/uploads/2017/01/Manufacturing.jpg" _builder_version="3.21.1" z_index_tablet="500" /][/et_pb_column][et_pb_column type="1_2"][et_pb_image src="/wp-content/uploads/2017/01/Telecommunication.jpg" _builder_version="3.21.1" z_index_tablet="500" /][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row use_custom_width="on" custom_width_px="758px" use_custom_gutter="on" gutter_width="2" custom_padding="0px|0px|24.4062px|0px" _builder_version="3.0.83"][et_pb_column type="1_2"][et_pb_text _builder_version="3.9" text_font_size="16px" text_font_size_last_edited="on|desktop" text_line_height="1.4em" background_color="#ffffff" custom_padding="20px|20px|20px|20px"]

FMCG

Ngoài việc điều hành phân phối hàng ngày, doanh nghiệp cạnh tranh đối với sự trung thành của khách hàng khi đúng trước một biển trời quyền lựa chọn, đòi hỏi sự trình bày sản phẩm cùng với thông tin chi tiết quan trọng cho nhóm sản phẩm. Dữ liệu thời gian thực được chụp bằng phương pháp Syntrino Solutions tạo điều kiện cho một tầm nhìn thị trường rộng hơn và cho phép đưa ra quyết định nhanh hơn về việc tái định vị, làm mới hoặc tái phát minh một sản phẩm mục tiêu.

[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type="1_2"][et_pb_text _builder_version="3.9" text_font_size="16px" text_font_size_last_edited="on|desktop" text_line_height="1.4em" background_color="#ffffff" custom_padding="20px|20px|42px|20px"]

TELCO

Những gì của hôm nay sẽ nhanh chóng lỗi thời vào ngày mai. Làm thế nào để bạn luôn đi trước cuộc chơi? Bạn lấy được khách hàng tiềm năng mới ở đâu? Chỉ cần một nhóm dữ liệu đầy đủ giúp bạn tăng tốc phân phối và định giá. Syntrino Solutions tùy biến các công cụ để thích ứng với mọi bối cảnh kinh doanh thay đổi, tạo ra một hệ thống ổn định và linh hoạt trên thị trường mục tiêu và trên thị trường đang hoạt động.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row use_custom_width="on" custom_width_px="758px" use_custom_gutter="on" gutter_width="2" custom_padding="24.4062px|0px|0px|0px" _builder_version="3.0.83"][et_pb_column type="1_2"][et_pb_image src="/wp-content/uploads/2017/11/Syntrinos-Retail-Support.jpg" _builder_version="3.21.1" z_index_tablet="500" /][/et_pb_column][et_pb_column type="1_2"][et_pb_image src="/wp-content/uploads/2017/11/Syntrinos-Travel-Support.jpg" _builder_version="3.21.1" max_width_last_edited="on|desktop" z_index_tablet="500" /][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row use_custom_width="on" custom_width_px="758px" use_custom_gutter="on" gutter_width="2" custom_padding="0px|0px|24.4062px|0px" _builder_version="3.0.83"][et_pb_column type="1_2"][et_pb_text _builder_version="3.9" text_font_size="16px" text_font_size_last_edited="on|desktop" text_line_height="1.4em" background_color="#ffffff" custom_padding="20px|20px|43px|20px"]

BÁN LẺ

Mở ra ý tưởng tiếp thị nhằm duy trì tính cạnh tranh cùng với các chương trình khuyến mãi, giá cả đặc biệt và ra mắt sản phẩm mới. Với Syntrino Solutions, mạng lưới kinh doanh của bạn từ khâu phân phối, kế toán đến bước giao tiếp trên thị trường mục tiêu được liền mạch và nhất quán. Một hệ thống hoàn chỉnh với các chức năng có thể mở rộng, nhóm tiếp thị của bạn có thể xử lý các dự án thuộc mọi quy mô dễ dàng.

[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type="1_2"][et_pb_text _builder_version="3.9" text_font_size="16px" text_font_size_last_edited="on|desktop" text_line_height="1.4em" background_color="#ffffff" custom_padding="20px|20px|20px|20px"]

ĐI LẠI TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN PHỐI

Đơn giản là chìa khóa khi nói đến việc bán vé và theo dõi trực tuyến. Một quá trình phân phối đa mặt cần phải tránh sự cố trong giao tiếp và thời gian chết trong các hoạt động. Đối với các khu vực đô thị và vùng sâu vùng xa, Giải pháp Syntrino Solutions cung cấp một chuỗi hoạt động đáng chính xác và đồng bộ từ đầu đến cuối, đảm bảo mua hàng được an toàn, theo dõi thời gian thực và quy trình kết thúc liền mạch.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]]]>

Share This