Business Made Intelligent

SỨ MỆNH

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row custom_padding="28px|0px|24.4062px|0px" _builder_version="3.0.83"][et_pb_column type="4_4"][et_pb_text _builder_version="3.9" header_font="Lato|300|||||||" header_font_size="34px" header_text_color="#008c9e" header_line_height="1.3em" custom_padding="|200px||200px"]

Trao quyền cho các doanh nghiệp duy trì tính cạnh tranh thông qua công nghệ thông tin được kết nối và các kênh phân phối sáng tạo.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section bb_built="1" disabled_on="off|on|on" _builder_version="3.0.83" background_image="http://104.208.30.235/wp-content/uploads/2017/11/Syntrinos-Mission-Mobile.jpg" custom_padding="66px|0px|150px|0px" prev_background_color="#ffffff" next_background_color="#ffffff"][et_pb_row custom_padding="31px|0px|3px|0px" _builder_version="3.0.47" background_size="initial" background_position="top_left" background_repeat="repeat"][et_pb_column type="4_4"][et_pb_text _builder_version="3.9" text_font="Lato|700|||||||" text_font_size="22px" text_font_size_phone="19px" text_font_size_last_edited="on|phone" text_text_color="#ffffff" text_letter_spacing="4px"]

SỨ MỆNH

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row custom_padding="0px|0px|111px|0px" _builder_version="3.0.83"][et_pb_column type="4_4"][et_pb_text _builder_version="3.9" header_font="Lato|300|||||||" header_font_size="34px" header_font_size_phone="27px" header_font_size_last_edited="on|desktop" header_text_color="#008c9e" header_line_height="1.3em" custom_padding="|||200px" custom_padding_phone="|0px||0px" custom_padding_last_edited="on|desktop"]

Trao quyền cho các doanh nghiệp duy trì tính cạnh tranh thông qua công nghệ thông tin được kết nối và các kênh phân phối sáng tạo.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section bb_built="1" disabled_on="off|on|on" _builder_version="3.0.83" background_image="http://104.208.30.235/wp-content/uploads/2017/11/Syntrinos-Philosophy-mobile.jpg" custom_padding="66px|0px|150px|0px" prev_background_color="#ffffff" next_background_color="#ffffff"][et_pb_row custom_padding="78px|0px|0px|0px" _builder_version="3.0.47" background_size="initial" background_position="top_left" background_repeat="repeat"][et_pb_column type="4_4"][et_pb_text _builder_version="3.9" text_font="Lato|700|||||||" text_font_size="22px" text_font_size_phone="19px" text_font_size_last_edited="on|desktop" text_text_color="#003e56" text_letter_spacing="4px"]

TRIẾT LÍ

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row custom_padding="28px|0px|0px|0px" _builder_version="3.0.83"][et_pb_column type="4_4"][et_pb_text _builder_version="3.9" header_font="Lato|300|||||||" header_font_size="27px" header_text_color="#ffffff" header_line_height="1.3em" custom_padding="|200px||200px" custom_padding_phone="|0px||0px" custom_padding_last_edited="on|desktop"]

Không Đế Điếu Bẩt Khả Thi Tốn Tại

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row custom_padding="0px|0px|0px|0px" _builder_version="3.0.83"][et_pb_column type="4_4"][et_pb_text _builder_version="3.9" text_font_size="16px" text_font_size_last_edited="on|desktop" text_text_color="#ffffff" custom_padding="|0px||0px"]

Chúng tôi không bao giờ giải quyết một cách thông thường hoặc dừng lại ở mức ‘đủ tốt’. Động lực luôn  thúc đẩy chúng tôi kiên quyết tìm kiếm để đi tới sự hoàn thiện có hiệu quả và hiệu suất trong thế giới kinh doanh. Trên tinh thần đó, chúng tôi gỡ bỏ những rào cản và bắc cầu cho khách hàng của chúng tôi làm nên những điều tuyệt vời.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version="3.0.83"][et_pb_column type="4_4"][et_pb_image src="/wp-content/uploads/2017/10/Syntrinos-Solutions-Icons.png" align="center" _builder_version="3.21.1" max_width="31%" max_width_phone="78%" max_width_last_edited="on|desktop" z_index_tablet="500"]

 

[/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row custom_padding="0px|0px|0px|0px" _builder_version="3.0.83"][et_pb_column type="4_4"][et_pb_button button_url="http://www.syntrinos.com/vi/giai-phap" button_text="Giải pháp của chúng tôi" button_alignment="center" background_layout="dark" _builder_version="3.9" custom_button="on" button_text_size="17px" button_text_color="#ffffff" button_bg_color="#fc5e5e" button_text_size_last_edited="on|desktop" box_shadow_style="preset2" button_text_size__hover_enabled="off" button_text_size__hover="null" button_one_text_size__hover_enabled="off" button_one_text_size__hover="null" button_two_text_size__hover_enabled="off" button_two_text_size__hover="null" button_text_color__hover_enabled="off" button_text_color__hover="null" button_one_text_color__hover_enabled="off" button_one_text_color__hover="null" button_two_text_color__hover_enabled="off" button_two_text_color__hover="null" button_border_width__hover_enabled="off" button_border_width__hover="null" button_one_border_width__hover_enabled="off" button_one_border_width__hover="null" button_two_border_width__hover_enabled="off" button_two_border_width__hover="null" button_border_color__hover_enabled="off" button_border_color__hover="null" button_one_border_color__hover_enabled="off" button_one_border_color__hover="null" button_two_border_color__hover_enabled="off" button_two_border_color__hover="null" button_border_radius__hover_enabled="off" button_border_radius__hover="null" button_one_border_radius__hover_enabled="off" button_one_border_radius__hover="null" button_two_border_radius__hover_enabled="off" button_two_border_radius__hover="null" button_letter_spacing__hover_enabled="off" button_letter_spacing__hover="null" button_one_letter_spacing__hover_enabled="off" button_one_letter_spacing__hover="null" button_two_letter_spacing__hover_enabled="off" button_two_letter_spacing__hover="null" button_bg_color__hover_enabled="off" button_bg_color__hover="null" button_one_bg_color__hover_enabled="off" button_one_bg_color__hover="null" button_two_bg_color__hover_enabled="off" button_two_bg_color__hover="null"]

 

[/et_pb_button][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section bb_built="1" disabled_on="on|off|off" _builder_version="3.0.83" background_image="http://104.208.30.235/wp-content/uploads/2017/11/Syntrinos-Philosophy-Web.jpg" custom_padding="66px|0px|150px|0px" prev_background_color="#ffffff"][et_pb_row custom_padding="78px|0px|24.7188px|0px" _builder_version="3.0.47" background_size="initial" background_position="top_left" background_repeat="repeat"][et_pb_column type="4_4"][et_pb_text _builder_version="3.9" text_font="Lato|700|||||||" text_font_size="22px" text_font_size_last_edited="on|desktop" text_text_color="#003e56" text_letter_spacing="4px"]

TRIẾT LÍ

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row custom_padding="28px|0px|0px|0px" _builder_version="3.0.83"][et_pb_column type="4_4"][et_pb_text _builder_version="3.9" header_font="Lato|300|||||||" header_font_size="34px" header_text_color="#ffffff" header_line_height="1.3em" custom_padding="|200px||200px"]

Không Đế Điếu Bẩt Khả Thi Tốn Tại

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row custom_padding="0px|0px|24.4062px|0px" _builder_version="3.0.83"][et_pb_column type="4_4"][et_pb_text _builder_version="3.9" text_font_size="16px" text_font_size_last_edited="on|desktop" text_text_color="#ffffff" custom_padding="|200px||200px"]

Chúng tôi không bao giờ giải quyết một cách thông thường hoặc dừng lại ở mức ‘đủ tốt’. Động lực luôn  thúc đẩy chúng tôi kiên quyết tìm kiếm để đi tới sự hoàn thiện có hiệu quả và hiệu suất trong thế giới kinh doanh. Trên tinh thần đó, chúng tôi gỡ bỏ những rào cản và bắc cầu cho khách hàng của chúng tôi làm nên những điều tuyệt vời.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version="3.0.83"][et_pb_column type="4_4"][et_pb_image src="/wp-content/uploads/2017/10/Syntrinos-Solutions-Icons.png" align="center" _builder_version="3.21.1" max_width="31%" max_width_last_edited="on|desktop" z_index_tablet="500"]

 

[/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version="3.0.83"][et_pb_column type="4_4"][et_pb_button button_url="http://www.syntrinos.com/vi/giai-phap" button_text="Giải pháp của chúng tôi" button_alignment="center" background_layout="dark" _builder_version="3.9" custom_button="on" button_text_size="17px" button_text_color="#ffffff" button_bg_color="#fc5e5e" button_text_size_last_edited="on|desktop" box_shadow_style="preset2" button_text_size__hover_enabled="off" button_text_size__hover="null" button_one_text_size__hover_enabled="off" button_one_text_size__hover="null" button_two_text_size__hover_enabled="off" button_two_text_size__hover="null" button_text_color__hover_enabled="off" button_text_color__hover="null" button_one_text_color__hover_enabled="off" button_one_text_color__hover="null" button_two_text_color__hover_enabled="off" button_two_text_color__hover="null" button_border_width__hover_enabled="off" button_border_width__hover="null" button_one_border_width__hover_enabled="off" button_one_border_width__hover="null" button_two_border_width__hover_enabled="off" button_two_border_width__hover="null" button_border_color__hover_enabled="off" button_border_color__hover="null" button_one_border_color__hover_enabled="off" button_one_border_color__hover="null" button_two_border_color__hover_enabled="off" button_two_border_color__hover="null" button_border_radius__hover_enabled="off" button_border_radius__hover="null" button_one_border_radius__hover_enabled="off" button_one_border_radius__hover="null" button_two_border_radius__hover_enabled="off" button_two_border_radius__hover="null" button_letter_spacing__hover_enabled="off" button_letter_spacing__hover="null" button_one_letter_spacing__hover_enabled="off" button_one_letter_spacing__hover="null" button_two_letter_spacing__hover_enabled="off" button_two_letter_spacing__hover="null" button_bg_color__hover_enabled="off" button_bg_color__hover="null" button_one_bg_color__hover_enabled="off" button_one_bg_color__hover="null" button_two_bg_color__hover_enabled="off" button_two_bg_color__hover="null"]

 

[/et_pb_button][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]]]>

Share This