Business Made Intelligent

Các giải pháp của chúng tôi[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row custom_padding="0px|0px|30px|0px" disabled_on="on|off|off" _builder_version="3.0.83"][et_pb_column type="1_2"][et_pb_image _builder_version="3.21.1"]

 

[/et_pb_image][et_pb_image src="/wp-content/uploads/2017/10/Syntrinos-ADAMS-Web.jpg" disabled_on="on|off|off" _builder_version="3.21.1" box_shadow_style="preset3" url="http://www.syntrinos.com/adams/" z_index_tablet="500"]

 

[/et_pb_image][/et_pb_column][et_pb_column type="1_2"][et_pb_image src="/wp-content/uploads/2017/10/Syntrinos-ADAMS-Logo.png" _builder_version="3.21.1" max_width="82%" max_width_last_edited="on|desktop" custom_padding="30px|||" url="http://www.syntrinos.com/adams/" animation_style="slide" animation_direction="bottom" z_index_tablet="500"]

 

[/et_pb_image][et_pb_text _builder_version="3.9" text_font_size="16px" text_font_size_last_edited="on|desktop"]

ADAMS là giải pháp quản lý dữ liệu và phân phối số hoàn chỉnh và có thể tuỳ chỉnh. Các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô đều được hưởng lợi từ các công cụ, công tác đào tạo và hỗ trợ để khắc phục các vấn đề về điều hành và thoát khỏi mức thông thường trong công tác quản lý việc phân phối còn tồn đọng. Đọc thêm>

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row custom_padding="0px|0px|30px|0px" disabled_on="off|on|on" _builder_version="3.0.83"][et_pb_column type="1_2"][et_pb_image _builder_version="3.21.1"]

 

[/et_pb_image][et_pb_image src="/wp-content/uploads/2017/10/Syntrinos-ADAMS-Logo.png" _builder_version="3.21.1" max_width="82%" max_width_last_edited="on|desktop" custom_padding="0px|||" url="http://www.syntrinos.com/adams/" animation_style="slide" animation_direction="bottom" z_index_tablet="500"]

 

[/et_pb_image][et_pb_image src="/wp-content/uploads/2017/10/Syntrinos-ADAMS-Web.jpg" disabled_on="off|off|off" _builder_version="3.21.1" box_shadow_style="preset3" url="http://www.syntrinos.com/adams/" z_index_tablet="500"]

 

[/et_pb_image][/et_pb_column][et_pb_column type="1_2"][et_pb_text _builder_version="3.9" text_font_size="16px" text_font_size_last_edited="on|desktop"]

ADAMS là giải pháp quản lý dữ liệu và phân phối số hoàn chỉnh và có thể tuỳ chỉnh. Các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô đều được hưởng lợi từ các công cụ, công tác đào tạo và hỗ trợ để khắc phục các vấn đề về điều hành và thoát khỏi mức thông thường trong công tác quản lý việc phân phối còn tồn đọng. Đọc thêm >

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row custom_padding="24.4062px|0px|0px|0px" _builder_version="3.0.83"][et_pb_column type="1_3"][et_pb_image src="/wp-content/uploads/2017/10/Sales-League-Logo.png" _builder_version="3.21.1" max_width="89%" max_width_last_edited="on|desktop" url="http://www.syntrinos.com/sales_league/" animation_style="slide" animation_direction="bottom" animation_duration="1200ms" z_index_tablet="500"]

 

[/et_pb_image][et_pb_image src="/wp-content/uploads/2017/10/SalesLeague.jpg" _builder_version="3.21.1" box_shadow_style="preset3" url="http://www.syntrinos.com/sales_league/" z_index_tablet="500"]

 

[/et_pb_image][et_pb_text _builder_version="3.9" text_font_size="16px" text_font_size_last_edited="on|desktop"]

Thông tin cần được ghi chép, theo dõi và phân tích; nói tóm lại, mọi chi tiết mà đội ngũ bán hàng nên có trong tầm tay của họ, tất cả có thể ở cùng một nơi. Đơn giản, bảo mật và có thể mở rộng, hệ thống di động này là một đối tác kỹ thuật số đa năng cho các nhà vô địch về bán hàng di động
Đọc thêm >

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.9"]

 

[/et_pb_text][et_pb_image _builder_version="3.21.1"]

 

[/et_pb_image][/et_pb_column][et_pb_column type="1_3"][et_pb_image src="/wp-content/uploads/2017/10/Syntrinos-See-Logo.png" _builder_version="3.21.1" max_width="73%" max_width_last_edited="on|desktop" always_center_on_mobile="off" url="http://www.syntrinos.com/see/" animation_style="slide" animation_direction="bottom" animation_duration="1400ms" max_width_phone="91%" z_index_tablet="500"]

 

[/et_pb_image][et_pb_image src="/wp-content/uploads/2017/10/SurveyWeb.jpg" _builder_version="3.21.1" box_shadow_style="preset3" url="http://www.syntrinos.com/see/" z_index_tablet="500"]

 

[/et_pb_image][et_pb_text _builder_version="3.9" text_font_size="16px" text_font_size_last_edited="on|desktop"]

Hệ thống khảo sát GPS tự động duy nhất cho Field Force và kiểm tra sản phẩm. Các định dạng thú vị và hấp dẫn ứng dụng trên thiết bị di động, máy tính bảng hoặc máy tính cá nhân, tham gia khảo sát ổ đĩa và thu thập dữ liệu với chất lượng cao. Hình ảnh, đo lường, phân tích được tối ưu hóa để tạo thuận lợi cho các bước tiếp theo trong việc ra quyết định
Đọc thêm >

[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type="1_3"][et_pb_image src="/wp-content/uploads/2017/11/Merchant-Assist-Logo.png" _builder_version="3.21.1" max_width="90%" always_center_on_mobile="off" url="http://www.syntrinos.com/merchant-assist/" animation_style="slide" animation_direction="bottom" animation_duration="1600ms" z_index_tablet="500"]

 

[/et_pb_image][et_pb_image src="/wp-content/uploads/2017/10/Merchant-Assist.jpg" _builder_version="3.21.1" box_shadow_style="preset3" url="http://www.syntrinos.com/merchant-assist/" z_index_tablet="500"]

 

[/et_pb_image][et_pb_text _builder_version="3.9" text_font_size="16px" text_font_size_last_edited="on|desktop"]

Hệ thống thu thập dữ liệu và phối hợp nhóm thu thập dữ liệu được tăng cường kỹ thuật số cho các nhà quản lý bán hàng mà không để thời gian rảnh rỗi. Cập nhật dữ liệu bán lẻ, hiển thị và giao nhận hiện có trên thiết bị di động và máy tính bảng để dễ dàng tham khảo chéo, chuẩn hóa và báo cáo
 Đọc thêm >

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row disabled_on="on|off|off" _builder_version="3.0.83"][et_pb_column type="1_2"][et_pb_image _builder_version="3.21.1"]

 

[/et_pb_image][et_pb_image src="/wp-content/uploads/2017/10/PayNowMain.jpg" disabled_on="off|off|off" _builder_version="3.21.1" box_shadow_style="preset3" url="http://www.syntrinos.com/paynow/" z_index_tablet="500"]

 

[/et_pb_image][/et_pb_column][et_pb_column type="1_2"][et_pb_image src="/wp-content/uploads/2017/11/PayNow-Logo.png" _builder_version="3.21.1" max_width="66%" max_width_last_edited="on|desktop" custom_padding="30px|||" url="http://www.syntrinos.com/paynow/" animation_style="slide" animation_direction="bottom" z_index_tablet="500"]

 

[/et_pb_image][et_pb_text _builder_version="3.9" text_font_size="16px" text_font_size_last_edited="on|desktop"]

Tăng tỷ lệ thanh toán thành công với hệ thống thanh toán và mua không cần giấy tờ bảo đảm. Đối với các nhà khai thác chuỗi bán lẻ và nhà cung cấp cần duy trì hoạt động kinh doanh liên tục. Hệ thống phải phát triển cùng với các doanh nghiệp viễn thông, hàng hóa gia dụng và tiện nghi.
Đọc thêm >

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row custom_padding="30px|0px|0px|0px" disabled_on="off|on|on" _builder_version="3.0.83"][et_pb_column type="1_2"][et_pb_image _builder_version="3.21.1"]

 

[/et_pb_image][et_pb_image src="/wp-content/uploads/2017/11/PayNow-Logo.png" _builder_version="3.21.1" max_width="66%" max_width_last_edited="on|desktop" custom_padding="0px|||" always_center_on_mobile="off" url="http://www.syntrinos.com/paynow/" max_width_phone="82%" animation_style="slide" animation_direction="bottom" z_index_tablet="500"]

 

[/et_pb_image][et_pb_image src="/wp-content/uploads/2017/10/PayNowMain.jpg" disabled_on="off|off|off" _builder_version="3.21.1" box_shadow_style="preset3" url="http://www.syntrinos.com/paynow/" z_index_tablet="500"]

 

[/et_pb_image][/et_pb_column][et_pb_column type="1_2"][et_pb_text _builder_version="3.9" text_font_size="16px" text_font_size_last_edited="on|desktop"]

Tăng tỷ lệ thanh toán thành công với hệ thống thanh toán và mua không cần giấy tờ bảo đảm. Đối với các nhà khai thác chuỗi bán lẻ và nhà cung cấp cần duy trì hoạt động kinh doanh liên tục. Hệ thống phải phát triển cùng với các doanh nghiệp viễn thông, hàng hóa gia dụng và tiện nghi.
Đọc thêm >

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version="3.0.83"][et_pb_column type="1_3"][et_pb_image src="/wp-content/uploads/2017/10/Syntrinos-Eseater-logo.png" _builder_version="3.21.1" max_width="69%" max_width_last_edited="on|desktop" always_center_on_mobile="off" url="http://www.syntrinos.com/e-seater/" animation_style="slide" animation_direction="bottom" animation_duration="1200ms" max_width_phone="82%" z_index_tablet="500"]

 

[/et_pb_image][et_pb_image src="/wp-content/uploads/2017/10/Syntrinos-E-seaterWeb.jpg" _builder_version="3.21.1" box_shadow_style="preset3" url="http://www.syntrinos.com/e-seater/" z_index_tablet="500"]

 

[/et_pb_image][et_pb_text _builder_version="3.9" text_font_size="16px" text_font_size_last_edited="on|desktop"]

Hệ thống bán vé tự động tiên tiến giúp giảm đi những rối rắm trong việc duy trì trạm và nhân lực. Đối với bất kỳ khối lượng vé phát hành nào, hệ thống quản lý này đều giúp loại bỏ thời gian ngừng hoạt động trong luồng bán hàng kinh doanh.
Đọc thêm >

[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type="1_3"][et_pb_image src="/wp-content/uploads/2017/10/Syntrinos-Front-Logo.png" _builder_version="3.21.1" max_width="76%" max_width_last_edited="on|desktop" always_center_on_mobile="off" url="http://www.syntrinos.com/front-links/" animation_style="slide" animation_direction="bottom" animation_duration="1400ms" max_width_phone="92%" z_index_tablet="500"]

 

[/et_pb_image][et_pb_image src="/wp-content/uploads/2017/10/Syntrinos-Front-Web.png" _builder_version="3.21.1" box_shadow_style="preset3" url="http://www.syntrinos.com/front-links/" z_index_tablet="500"]

 

[/et_pb_image][et_pb_text _builder_version="3.9" text_font_size="16px" text_font_size_last_edited="on|desktop"]

Hệ thống quản lý hàng hóa đầu tiên của Việt Nam cho việc phân phối đến dặm cuối cùng. Làm cho việc giao hàng khớp với việc điều hành hệ thống, một cách dễ dàng và tiết kiệm chi phí. Các giải pháp Syntrino sáng tạo từ tùy biến truyền động tới việc điều hành hoạt động của bộ máy nhằm vượt qua tất cả các thách thức về vật chất, từ đô thị đến cảnh quan xa xôi ở Việt Nam.
Đọc thêm >

[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type="1_3"][et_pb_image src="/wp-content/uploads/2017/10/Syntrinos-Links-Logo.png" _builder_version="3.21.1" max_width="64%" max_width_last_edited="on|desktop" always_center_on_mobile="off" url="http://www.syntrinos.com/front-links/" animation_style="slide" animation_direction="bottom" animation_duration="1600ms" max_width_phone="75%" z_index_tablet="500"]

 

[/et_pb_image][et_pb_image src="/wp-content/uploads/2017/10/Syntrinos-LinkMain.jpg" _builder_version="3.21.1" box_shadow_style="preset3" url="http://www.syntrinos.com/front-links/" z_index_tablet="500"]

 

[/et_pb_image][et_pb_text _builder_version="3.9" text_font_size="16px" text_font_size_last_edited="on|desktop"]

LINKS là hệ thống phân phối đến dặm cuối theo yêu cầu. Một nền tảng để quản lý tất cả các loại dịch vụ vận tải từ bán lẻ truyền thống, bán buôn đến doanh nghiệp thương mại điện tử.
Đọc thêm >

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]]]>

Share This