Làm cho Dữ liệu từ ảnh hưởng đến tác động mạnh

AI

Đối với những người đưa ra quyết định lựa chọn là người cần hiểu về dự liệu nhanh chông và dễ dàng.Tableau cung cấp tất cả các công cụ để trực quan hóa dữ liệu trong các màn hình lôi cuốn và dễ hiểu. Làm cho các chi tiết ít phức tạp hơn nhưng lại sâu sắc hơn,và lượng ít hơn nhưng chất thì tốt hơn. Tableau là ý tưởng cho những nhu cầu trí về thông minh kinh doanh tương tác trong tầm tay của họ.

CÁCH

Kết nối dữ liệu được xây dựng sẵn từ tệp phẳng tới cơ sở dữ liệu dựa trên đám mây. Các trường kéo/thả giúp việc thiết kế và lập báo cáo trở nên đơn giản. Khả năng lưu chuyển dữ liệu cho phép dữ liệu được trích xuất và đóng gói cho các báo cáo. Việc trộn và liên kết dữ liệu từ các nguồn khác có thể được thực hiện trong lúc đang hoạt động. Các bên liên quan thực hiện dễ dàng việc cộng tác và chia sẻ báo cáo. Thẩm mỹ cho pop trực quan có thể dễ dàng thay đổi và quản lý được với bố trí, màu sắc, sắp xếp.

TAI SAO

Các báo cáo dữ liệu không phải là một khó khăn thử thách cho xây dựng hay đọc. Khả năng nhìn thấy có thể  được tùy chỉnh, được tạo và được chuyển đổi dễ dàng cho mô hình mà là đại diện tiêu biểu cho dữ liệu. Tóm lại, ngôn ngữ dữ liệu có thể được giao tiếp thông thạo và dễ dàng.

Event

Bộ phận kiểm tra Tableau ở Kuala Lumpur

Ngày 11 tháng 04 năm 2019, 2:00 chiều

Phòng Kinh Doanh , tòa tháp B, Nam Bangsar, Kuala Lumpur

Hãy kết nối phiên thử nghiệm Tableau của chúng tôi và chúng tôi sẽ chỉ cho bạn thấy làm sao để kết nối dữ liệu và trực quan hóa các truy vấn của bạn mà không viết từng dòng mã đơn lẻ. Bạn sẽ học được cách làm sao để tạo bảng điều khiển từ khởi đầu và biết được bạn phải làm sao có thể phân tích nhanh, trực quan hóa và chia sẻ thông tin đồng thời xuất các kết quả của bạn. Dù bạn đo lường dữ liệu của bạn bằng triệu tỉ byte hay hàng tỉ dòng,Tableau được xây dựng để làm việc nhanh nhất mà bạn có thể.

Làm cho Dữ liệu từ ảnh hưởng đến tác động mạnh

AI

Đối với những người đưa ra quyết định lựa chọn là người cần hiểu về dự liệu nhanh chông và dễ dàng.Tableau cung cấp tất cả các công cụ để trực quan hóa dữ liệu trong các màn hình lôi cuốn và dễ hiểu. Làm cho các chi tiết ít phức tạp hơn nhưng lại sâu sắc hơn,và lượng ít hơn nhưng chất thì tốt hơn. Tableau là ý tưởng cho những nhu cầu trí về thông minh kinh doanh tương tác trong tầm tay của họ.

CÁCH

kết nối dữ liệu được xây dựng sẵn từ tệp phẳng tới cơ sở dữ liệu dựa trên đám mây Các trường kéo/thả giúp việc thiết kế và lập báo cáo trở nên đơn giản. Khả năng lưu chuyển dữ liệu cho phép dữ liệu được trích xuất và đóng gói cho các báo cáo. Việc trộn và liên kết dữ liệu từ các nguồn khác có thể được thực hiện trong lúc đang hoạt động. Các bên liên quan thực hiện dễ dàng việc cộng tác và chia sẻ báo cáo. Thẩm mỹ cho pop trực quan có thể dễ dàng thay đổi và quản lý được với bố trí, màu sắc, sắp xếp.

TAI SAO

Các báo cáo dữ liệu không phải là một khó khăn thử thách cho xây dựng hay đọc. Khả năng nhìn thấy có thể  được tùy chỉnh, được tạo và được chuyển đổi dễ dàng cho mô hình mà là đại diện tiêu biểu cho dữ liệu. Tóm lại, ngôn ngữ dữ liệu có thể được giao tiếp thông thạo và dễ dàng.

Event

Bộ phận kiểm tra Tableau ở Kuala Lumpur

Ngày 11 tháng 04 năm 2019, từ 2 chiều

Phòng Kinh Doanh , tòa tháp B, Nam Bangsar, Kuala Lumpur

Hãy kết nối phiên thử nghiệm Tableau của chúng tôi và chúng tôi sẽ chỉ cho bạn thấy làm sao để kết nối dữ liệu và trực quan hóa các truy vấn của bạn mà không viết từng dòng mã đơn lẻ. Bạn sẽ học được cách làm sao để tạo bảng điều khiển từ khởi đầu và biết được bạn phải làm sao có thể phân tích nhanh, trực quan hóa và chia sẻ thông tin đồng thời xuất các kết quả của bạn. Dù bạn đo lường dữ liệu của bạn bằng triệu tỉ byte hay hàng tỉ dòng,Tableau được xây dựng để làm việc nhanh nhất mà bạn có thể.

 

 

Các đối tác của Syntrino

Share This