Hệ thống khảo sát tự động GPS độc đáo của Field Force và công tác kiểm tra sản phẩm. Các định dạng thú vị và hấp dẫn áp dụng trên thiết bị di động, máy tính bảng hoặc máy tính, tham gia khảo sát ổ đĩa và thu thập dữ liệu chất lượng cao. Hình ảnh, số liệu đo lường, phân tích được tối ưu hóa để tạo thuận lợi cho các bước tiếp theo trong việc ra quyết định.

 

Hệ thống khảo sát tự động GPS độc đáo của Field Force và công tác kiểm tra sản phẩm. Các định dạng thú vị và hấp dẫn áp dụng trên thiết bị di động, máy tính bảng hoặc máy tính, tham gia khảo sát ổ đĩa và thu thập dữ liệu chất lượng cao. Hình ảnh, số liệu đo lường, phân tích được tối ưu hóa để tạo thuận lợi cho các bước tiếp theo trong việc ra quyết định.

 

Càng đào sâu, dữ liệu càng phong phú hơn

Càng đào sâu, dữ liệu càng phong phú hơn

Thu thập

Tự động quản lý kế hoạch mẫu chất lượng sẽ được chính xác, đảm bảo vả năng động. Sự nhanh nhẹn trong mọi hoạt động điều hành đối với các yêu cầu sẽ được tăng cường bằng hình ảnh, đồ họa và âm thanh.

Hiệu chỉnh

Cho phép tự động thông báo mọi lỗi vi phạm về quy tắc điều hành trong quá trình nhập dữ liệu mẫu. Kích hoạt thao tác hiệu chỉnh bằng ALTERYX để tránh trùng lặp.

Đo lường

Việc lập tài liệu phải chính xác để tạo thuận lợi cho quá trình thống kê. Sử dụng hệ thống điều phối GPS, các điểm cần quan tâm và những điểm nóng được xác định và kiểm tra.

Phân tích

Tận dụng việc phân tích chuyên sâu để dự báo tình hình hiện tại và dự đoán các vấn đề. Kích hoạt các thao tác phòng ngừa để tránh tổn thất nhằm đạt được lợi thế.

Share This