Thông tin sẽ được ghi chép, theo dõi và phân tích; trong thời gian ngắn, mọi chi tiết mà đội ngũ bán hàng cần nắm trong tay, tất cả có thể ở cùng một nơi. Dễ dàng, bảo mật cao và có thể mở rộng ở mọi quy mô, hệ thống di động này là một đối tác kỹ thuật số linh hoạt dành cho các nhà vô địch bán hàng đang hoạt động.

 

Thông tin sẽ được ghi chép, theo dõi và phân tích; trong thời gian ngắn, mọi chi tiết mà đội ngũ bán hàng cần nắm trong tay, tất cả có thể ở cùng một nơi. Dễ dàng, bảo mật cao và có thể mở rộng ở mọi quy mô, hệ thống di động này là một đối tác kỹ thuật số linh hoạt dành cho các nhà vô địch bán hàng đang hoạt động.

Trao quyền cho bộ phận quản lý lực lượng bán hàng

Trao quyền cho bộ phận quản lý lực lượng bán hàng

Quyền truy cập

Hệ thống đặt hàng bán hàng liên tục cho phép người đại diện bán hàng truy cập thông tin về thời gian thực về tính sẵn có của hàng tồn kho. Theo dõi và ghi lại hang tồn kho tại nhiều vị trí. Tính toán các điểm tái đơn hàng để cho phép dự báo lượng hàng tồn kho.

Theo dõi

Các công tác lập hóa đơn, kiểm soát tín dụng và thanh toán được quản lý một cách có hệ thống. Hóa đơn được theo dõi và thông báo khi thanh toán hoặc báo quá hạn. Với một hệ thống có cấu trúc quản lý thích hợp đối với các khoản thanh toán còn tồn đọng, nhằm đảm bảo việc nhận các khoản thanh toán được kịp thời.

Tổ chức

Chi phí đã nhập sẽ được tổng hợp và tự động chuyển tiếp đến hệ thống kế toán. Sử dụng SAP BUSINESS ONE vì  đây là một quy trình bảo mật và đáng tin cậy.

Nắm bắt

Dữ liệu về chất lượng sản phẩm, tình hình cạnh tranh và khách hàng sẽ được ghi lại và tính toán bằng máy phục vụ việc phân tích. Thu thập dữ liệu từ các hệ thống khảo sát như SEE, ở dạng văn bản, dạng lời nói và hình ảnh. Nhờ đó mà nhóm thông tin có được giá trị phong phú hơn

Nguyên lý cục bộ

Phù hợp với tình hình thực tế thị trường Việt Nam, dữ liệu được quản lý và sử dụng linh hoạt phù hợp với hoàn cảnh cụ thể.

Share This