Tăng tỷ lệ thanh toán thành công theo hệ thống thanh toán và mua không cần giấy tờ bảo đảm. Một hệ thống phát triển cùng với các doanh nghiệp viễn thông, hàng hóa gia dụng và tiện nghi phục vụ cho các nhà khai thác chuỗi bán lẻ và nhà cung ứng cần duy trì hoạt động thường xuyên

Tăng tỷ lệ thanh toán thành công theo hệ thống thanh toán và mua không cần giấy tờ bảo đảm. Một hệ thống phát triển cùng với các doanh nghiệp viễn thông, hàng hóa gia dụng và tiện nghi phục vụ cho các nhà khai thác chuỗi bán lẻ và nhà cung ứng cần duy trì hoạt động thường xuyên.

Thanh toán theo tiến độ

Thanh toán theo tiến độ

Đa tác vụ

Nhiều nhiệm vụ quản lý được quản lý dễ dàng và theo hướng dẫn. Nạp tiền cho thẻ trả trước. Thanh toán hóa đơn dễ dàng. Thanh toán quốc tế đối với người lao động nước ngoài. Chuyển tiền quốc tế. Nạp tiền cho các trò chơi trực tuyến.

Thoát khỏi tâm trạng rối trí

Ứng dụng dựa trên có nghĩa là ít rắc rối hơn, không phải in ra, tất cả mọi thứ được thực hiện bằng một  thao tác nhấp chuột trên điện thoại di động tương thích với Android. Đây là Quy trình đầy đủ tính linh hoạt để giảm giá ngay tại chỗ.

Đảm bảo

Điều hành từ một hệ thống tập trung, giúp cho việc theo dõi được dễ dàng và hạn chế lỗi. Tăng trưởng tiếp thị đa cấp ngày càng tăng và ổn định xuyên suốt từ đầu đến cuối.

Không có rủi ro

Loại bỏ trở ngại đối với lưu chuyển dòng tiền. Giao dịch 24 giờ không bị chậm trễ. Xác lập và báo cáo hạch toán kế toán đầy đủ

Lãi

Chi hoa hồng ngay tức thì cho các nhà khai thác.

Share This