Nắm bắt được dự liệu được nâng cao bằng kỹ thuật số và nhóm phối hợp của hệ thống cộng tác để phục vụ cho các nhà quản lý bán hàng luôn bận rộn. Cập nhật dữ liệu bán lẻ, hiển thị và hậu cần hiện trên thiết bị di động và máy tính bảng để dễ dàng tham khảo chéo, chuẩn hóa và lập báo cáo.

 

Nắm bắt được dự liệu được nâng cao bằng kỹ thuật số và nhóm phối hợp của hệ thống cộng tác để phục vụ cho các nhà quản lý bán hàng luôn bận rộn. Cập nhật dữ liệu bán lẻ, hiển thị và hậu cần hiện trên thiết bị di động và máy tính bảng để dễ dàng tham khảo chéo, chuẩn hóa và lập báo cáo.

 

Những gì bạn cần biết, tất cả có trong tầm tay bạn

Những gì bạn cần biết, tất cả có trong tầm tay bạn

Hình dung

Hàng tồn kho trên kệ, ở tiệm, mặt tiền cửa hiệu được kiểm tra chất lượng tốt hơn. Chụp ảnh các dữ liệu và hình ảnh của hàng hóa bày bán trên tất cả các cửa hàng được thu gom về một nơi.

Chuẩn hóa

Kiểm tra và kiểm soát để giám sát chất lượng trên tất cả các tài liệu quảng cáo và quảng bá. Giảm thiểu lỗi của các đơn vị trưng bày khác nhau tại các cửa hàng khác nhau. Hỗ trợ định tuyến để đảm bảo không có cửa hàng nào bị bỏ sót.

Kiểm soát

Theo dõi số lượng đơn vị được đẩy vào bằng cách lấy mẫu. Theo dõi phản hồi về các mặt hàng bán đều được thực hiện. Khảo sát và kiểm tra bằng việc ứng dụng SEE.

Tối ưu hóa

Thông tin có thể được lấy từ đám mây, được lưu trữ bởi MICROSOFT AZURE để trao quyền cho các nhà quản lý giao tiếp và kết nối với nhau thành một đội ngũ. Khuyến khích hợp tác làm việc với các nhà bán lẻ, chủ cửa hàng và công ty quảng cáo.

Tài liệu

Lưu trữ tất cả các thông tin có liên quan sau khi có dự án, bao gồm nghiên cứu tình huống và phân tích sau. Ngăn chặn các lỗi lặp đi lặp lại và đảm bảo rào chặn được dựng lên sau khi hoàn thanh dự án

Tích hợp

Tuân thủ các ứng dụng khác, ví dụ: SEE và LINKS khi xem xét được kết nối nhiều hơn quá trình lưu chuyển hàng tồn kho. Sử dụng TABLEAU để vẽ biểu đồ và chốt các điểm mạnh và điểm yếu.

Tiết kiệm thời gian

Tốn ít thời gian hơn cho việc điều phối dữ liệu so với làm thủ công. Thu thập dữ liệu chất lượng cao được tổ chức có ý nghĩa một cách nhanh chóng. Giảm thời gian, từ đó dẫn đến việc khắc phục và giảm thiểu tác động tới hoạt động kinh doanh.

“Tại sao phải dành thời gian cho các cuộc họp xác định các vấn đề, khi nào bạn nên quyết định các giải pháp?”

Share This