Hệ thống quản lý hàng hóa đầu tiên của Việt Nam là phân phối đến dặm cuối cùng. Thực hiện việc giao hàng thuận lợi và vận hành hệ thống dễ dàng và tiết kiệm chi phí. Các giải pháp sáng tạo tùy biến của Syntrino truyền lên các thao tác nhằm vượt qua mọi thách thức về vật chất, từ đô thị đến những vùng xa xôi ở Việt Nam.

 

Hệ thống quản lý hàng hóa đầu tiên của Việt Nam là phân phối đến dặm cuối cùng. Thực hiện việc giao hàng thuận lợi và vận hành hệ thống dễ dàng và tiết kiệm chi phí. Các giải pháp sáng tạo tùy biến của Syntrino truyền lên các thao tác nhằm vượt qua mọi thách thức về vật chất, từ đô thị đến những vùng xa xôi ở Việt Nam.

Thực hiện theoTầm nhìn của các bạn

Thực hiện theoTầm nhìn của các bạn

Xử lý

Hành trình thực hiện từ đầu đến cuối từ việc xử lý đơn hàng và giao dịch thanh toán đến khâu chọn và đóng gói và gửi đi

Lưu trữ

Với 16 nhà kho và đang mở rộng, các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô sẽ tìm ra giải pháp cho các vấn đề kho lưu trữ.

Kết nối

Áp dụng hệ thống LINKS, mạng lưới các ứng dụng tích hợp cổng thanh toán, trình điều khiển, kho, trung tâm hỗ trợ và khách hàng.

Đúng lúc

Đảm bảo giao hàng 24 giờ

Visualise

Display using TABLEAU and find Insight.

 

LINKS là hệ thống phân phối đến dặm cuối theo yêu cầu. Một nền tảng để quản lý tất cả các loại dịch vụ vận tải từ bán lẻ truyền thống, bán buôn đến doanh nghiệp thương mại điện tử

LINKS sẽ thiết kế các giải pháp cho bên gửi hàng, lái xe, khách hàng và đội ngũ hậu cần nội bộ. Với việc theo dõi từng phút, có dòng thông tin liên tục cho phép phát ra liên tục các bản tóm tắt về công tác phân phối. Thông tin thời gian thực tế sẽ ngăn ngừa mọi tình huống không lường trước, hoàn thiện việc tích hợp nhân viên và giám sát tốt hơn đội xe trên bộ và thiết bị.

Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi từ việc gia tăng hiệu quả, tốc độ, tính minh bạch và quan trọng nhất là có được trải nghiệm tuyệt vời với khách hàng.

LINKS là hệ thống phân phối đến dặm cuối theo yêu cầu. Một nền tảng để quản lý tất cả các loại dịch vụ vận tải từ bán lẻ truyền thống, bán buôn đến doanh nghiệp thương mại điện tử

LINKS sẽ thiết kế các giải pháp cho bên gửi hàng, lái xe, khách hàng và đội ngũ hậu cần nội bộ. Với việc theo dõi từng phút, có dòng thông tin liên tục cho phép phát ra liên tục các bản tóm tắt về công tác phân phối. Thông tin thời gian thực tế sẽ ngăn ngừa mọi tình huống không lường trước, hoàn thiện việc tích hợp nhân viên và giám sát tốt hơn đội xe trên bộ và thiết bị.

Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi từ việc gia tăng hiệu quả, tốc độ, tính minh bạch và quan trọng nhất là có được trải nghiệm tuyệt vời với khách hàng.

Share This