Hệ thống bán vé tự động tiên tiến giúp cho việc duy trì trạm và nhân lực bớt những rắc rối. Hệ thống quản lý này hỗ trợ cho việc phân phát vé loại bỏ thời gian chết trong quá trình buôn bán kinh doanh.

 

Malaysia’s first cargo management system for last-mile delivery. Making the delivery of goods frictionless and operating the system, effortless and cost-efficient. The Syntrino Solution innovative customisation gears up for action to overcome all types of physical challenges, from the urban to remote landscapes in Malaysia.

 

Giải pháp bán vé tiến xa hơn

Giải pháp bán vé tiến xa hơn

Dễ sử dụng

Lựa chọn và mua vé dễ dàng trên cơ sở kỹ thuật số. Các thao tác đơn giản và được hướng dẫn trên mọi thiết bị kỹ thuật số.

Không rắc rối

Hệ thống được lưu trữ đám mây trên MICROSOFT AZURE sẽ loại bỏ nhu cầu đặt trạm, đảm bảo việc sử dụng các máy chủ và bảo trì đồng thời loại bỏ những hỏng hóc tiềm ẩn.

Theo dõi

Theo dõi vị trí tuyến đường trên các ứng dụng và phát đi các thông báo mới nhất được cập nhật phục vụ việc lập chương trình kịp thời

Linh hoạt

Hệ thống sẽ linh động bổ sung vào việc giảm giá, phiếu giảm giá khuyến mãi. Chi hoa hồng ngay tức thì cho các nhà khai thác. Giao hàng đến dặm cuối cùng đối với các kiện hàng gửi qua hệ thống FRONT.

Tăng trưởng

Loại bỏ những thách thức của một hệ thống dựa trên thiết bị đầu cuối cho phép doanh nghiệp mở rộng với nhiều cơ hội khác nhau.

Share This