Lưu trữ đám mây phát triển cùng với doanh nghiệp

AI

Amazon và Microsoft Azure có thể mở rộng để tùy chỉnh những nền tảng ứng dụng dựa trên đám mây cho việc phát triển, quản lí, và lưu trữ những ứng dụng ngoài trang web. Đối với những doanh nghiệp vừa và nhỏ, đám mây này cho phép các nhà kinh doanh tập trung vào công tác điều hành doanh nghiệp nhiều hơn là việc quản lí những vấn đề về công nghệ thông tin. Đối với những doanh nghiệp lớn cần việc lưu trữ phức tạp,  những yêu cầu về kết cấu hạ tầng toàn doanh nghiệp và những trang, website với lượng truy cập cao, thì điện toán đám mây có thể làm giảm chi phí và mang lại hiệu quả hoạt động kinh doanh cũng như tính linh hoạt cao hơn.

LÀM SAO

Điện toán đám mây đi kèm với những lợi ích của một trung tâm dữ liệu cấp doanh nghiệp mà không gặp rắc rối và chi phí bảo dưỡng phần cứng. Tính hữu dụng và độ chính xác cao với các bản sao dự phòng  dữ liệu của bạn và chuyển đổi dự phòng tự động. Không còn lo lắng về việc sao lưu dữ liệu nữa. Sự linh hoạt và tính linh động của cơ sở hạ tầng đám mây cho phép các doanh nghiệp nhanh chóng triển khai các dự án mới và đưa chúng vào vận hành nhanh chóng. Truy cập dữ liệu chưa từng có ở mọi nơi, mọi lúc và trên mọi thiết bị là một cách để chứng minh doanh nghiệp trong tương lai. Bằng cách nắm lấy đám mây, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp đang tăng tốc với việc xử lý các xu hướng công nghệ di động, mang thiết bị cá nhân khi làm việc (BYOD = Bring Your Own Device) và thiết bị di động theo xu hướng mới.

TẠI SAO

Giảm chi phí bằng cách tránh được chi phí vốn lớn cho phần cứng và quá trình hoàn thiện nó. Thay vào đó, vận hành theo yêu cầu khi lưu trữ đám mây có thể mở rộng để tăng trưởng kinh doanh. Bảo mật là ưu tiên hàng đầu và cả Amazon và Microsoft Azure khi nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ đám mây đã xây dựng khả năng phục hồi và nhanh chóng ở cấp cơ sở hạ tầng để hạn chế rủi ro vi phạm bảo mật.

Lưu trữ đám mây phát triển cùng với doanh nghiệp

AI

Amazon và Microsoft Azure có thể mở rộng để tùy chỉnh những nền tảng ứng dụng dựa trên đám mây cho việc phát triển, quản lí, và lưu trữ những ứng dụng ngoài trang web. Đối với những doanh nghiệp vừa và nhỏ, đám mây này cho phép các nhà kinh doanh tập trung vào công tác điều hành doanh nghiệp nhiều hơn là việc quản lí những vấn đề về công nghệ thông tin. Đối với những doanh nghiệp lớn cần việc lưu trữ phức tạp,  những yêu cầu về kết cấu hạ tầng toàn doanh nghiệp và những trang website với lượng truy cập cao, thì điện toán đám mây có thể làm giảm chi phí và mang lại hiệu quả hoạt động kinh doanh cũng như tính linh hoạt cao hơn.

LÀM SAO

Điện toán đám mây đi kèm với những lợi ích của một trung tâm dữ liệu cấp doanh nghiệp mà không gặp rắc rối và chi phí bảo dưỡng phần cứng. Tính hữu dụng và độ chính xác cao với các bản sao dự phòng  dữ liệu của bạn và chuyển đổi dự phòng tự động. Không còn lo lắng về việc sao lưu dữ liệu nữa. Sự linh hoạt và tính linh động của cơ sở hạ tầng đám mây cho phép các doanh nghiệp nhanh chóng triển khai các dự án mới và đưa chúng vào vận hành nhanh chóng. Truy cập dữ liệu chưa từng có ở mọi nơi, mọi lúc và trên mọi thiết bị là một cách để chứng minh doanh nghiệp trong tương lai. Bằng cách nắm lấy đám mây, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp đang tăng tốc với việc xử lý các xu hướng công nghệ di động, mang thiết bị cá nhân khi làm việc (BYOD = Bring Your Own Device) và thiết bị di động theo xu hướng mới.

TẠI SAO

Giảm chi phí bằng cách tránh được chi phí vốn lớn cho phần cứng và quá trình hoàn thiện nó. Thay vào đó, vận hành theo yêu cầu khi lưu trữ đám mây có thể mở rộng để tăng khi lưu trữ đám mây có thể mở rộng để tăng đầu và cả Amazon và Microsoft Azure khi nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ đám mây đã xây dựng khả năng phục hồi và nhanh chóng ở cấp cơ sở hạ tầng để hạn chế rủi ro vi phạm bảo mật.

 

 

Các đối tác của Syntrino

Share This