Biến dữ liệu thành những viên ngọc quý nhanh hơn.

AI

Với các công ty thuộc mọi quy mô, các thành phần nền tảng phân tích tự phục vụ này rất tốt cho các nhà phân tích dữ liệu bán hàng, các phòng ban tiếp thị và tài chính. Trao quyền cho các nhà phân tích dữ liệu và các nhà lãnh đạo có đầu óc phân tích, Alteryx cung cấp khả năng duy duy nhất để chuyển dữ liệu thành nguồn tài nguyên có thể khai thác và quản lý được.

LÀM SAO

Các nhà tổ chức và khối lượng dữ liệu hỗn tạp bằng cách dùng trình tự làm việc theo tiến độ lặp lại. Kết nối các nhà phân tích cho phép họ làm rõ các dữ liệu từ các kho hàng,các ứng dụng đám mây và các bảng tính. Các  thao tác phân tích: dự đoán, thống kê và không gian, đối với cùng một người dùng giao diện, được triển khai và chia sẻ chỉ trong vài giờ.

TẠI SAO

Alteryx cho phép các nhà phân tích làm nhiều việc hơn với dữ liệu. Khi thời gian là giá trị,thì việc quản lý một khối lượng dữ liệu và  biến nó thành thông tin chi tiết liên quan không phải cần mất nhiều tuần. Với Alteryx,giá trị hàng hóa được bán (cogs-Cost Of Goods Sold) trong các bản phân tích dữ liệu di chuyển nhanh hơn, cho phép các công ty phản hồi và đáp ứng trước.

Biến dữ liệu thành những viên ngọc quý nhanh hơn.

AI

Với các công ty thuộc mọi quy mô, các thành phần nền tảng phân tích tự phục vụ này rất tốt cho các nhà phân tích dữ liệu bán hàng, các phòng ban tiếp thị và tài chính. Trao quyền cho các nhà phân tích dữ liệu và các nhà lãnh đạo có đầu óc phân tích, Alteryx cung cấp khả năng duy duy nhất để chuyển dữ liệu thành nguồn tài nguyên có thể khai thác và quản lý được.

LÀM SAO

Các nhà tổ chức và khối lượng dữ liệu hỗn tạp bằng cách dùng trình tự làm việc theo tiến độ lặp lại. Kết nối các nhà phân tích cho phép họ làm  rõ các dữ liệu từ các kho hàng,các ứng dụng đám mây và các bảng tính. Các  thao tác phân tích: dự đoán, thống kê và không gian, đối với cùng một người dùng giao diện, được triển khai và chia sẻ chỉ trong vài giờ.

TẠI SAO

Alteryx cho phép các nhà phân tích làm nhiều việc hơn với dữ liệu. Khi thời gian là giá trị,thì việc quản lý một khối lượng dữ liệu và  biến nó thành thông tin chi tiết liên quan không phải cần mất nhiều tuần. Với Alteryx,giá trị hàng hóa được bán (cogs-Cost Of Goods Sold) trong các bản phân tích dữ liệu di chuyển nhanh hơn, cho phép các công ty phản hồi và đáp ứng trước.

 

 

Các đối tác của Syntrino

Share This